domain regisztráció

Egy weboldalt a domain neve alapján tud azonosítani az internet, tehát erre mindenképpen szükség van. >> bővebben erről

Cégünk vállalja a domain regisztráció ügyintézését a következő végződések esetében:
.hu - .eu - .com - .net - .org - .info - .biz - .ws - .name - .ro - .sk - .at - .de
A .hu és a .ro végződést minimum 2 évre lehet foglalni, melyet később 1-1 évvel lehet hosszabbítani. A többi esetben 1 év az első foglalási idő.

A regisztráció aktuális áráról érdeklődjön cégünknél elérhetőségeinken, vagy e-mail-ban.

Egy adott domain név foglaltságát itt tudja ellenőrizni.

 

Általános Szerzodési Feltételek (ÁSZF)

1.) Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási ido 1 óránál tovább tart, errol a Szolgáltató e-mail formájában köteles tájékoztatni Elofizetot legalább a tervezett karbantartás elott 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. Ezen karbantartási idoszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

2.) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben Elofizeto nem rendeltetésszeruen használja Szolgáltató által nyújtott lehetoségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következoket:
- illegális, szerzoi jogokat sérto adatok bármilyen formában történo elhelyezése
- kéretlen (SPAM) levelek küldése
- reklámkicserélo (banner) szolgáltatások üzemeltetése
- látogatásnövelo (backdoor) robot programok használata
- legális vagy illegális felnott tartalmú oldalak elhelyezése
- bármilyen más jogszabályt sérto adatok elhelyezése és honlapon való forgalmazása

A korlátozás idotartama alatt Elofizeto díjjóváírásban nem részesül!

Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy nem képes naprakészen felügyelni Elofizeto által feltöltött adatokat, valamint Elofizeto elfogadja, hogy az esetleges illegális adattárolásokból, kéretlen levelek küldésébol felmerülo vitákban teljes felelosséget vállal és Szolgáltatót nem terheli felelosség a fent említett kérdésekben.

3.) Elofizeto tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szerverein az alábbi PHP4/5 függvények és a globális változók (register_globals) biztonsági okokból nem használhatók:

disk_total_space, diskfreespace, highlight_file, exec, passthru, system, pfsockpen, show_source, getrusage, get_current_user, getmyuid, getmypid, dl, leak, listen, chown, chgrp, realpath, ini_set, alter_ini, tmpfile, link, shell_exec, symlink, sleep, openlog, virtual, mysql_pconnect

A fent említett függvények vagy a globális változók használatára feláras szolgáltatás keretein belül sincs lehetoség.

4.) Az FTP kapcsolatok számát Szolgáltató minden esetben korlátozza.

5.) Elofizeto tudomásul veszi, hogy Szolgáltató korlátozhatja Elofizeto sávszélességét, amennyiben Elofizetohöz tartozó honlap(ok) adatforgalma veszélyeztetheti a szerveren tárolt többi elofizetonek nyújtott szolgáltatás minoségét. A korlátozásról Szolgáltatónak kötelessége írásban figyelmeztetni Elofizetot. Abban az esetben, ha Szolgáltató és Elofizeto között nem születik megállapodás, Szolgáltató minden további figyelmeztetés nélkül korlátozhatja Elofizeto adatforgalmát.

6.) Abban az esetben, ha Elofizeto a szerzodést felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerzodésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni. Amennyiben a kérdéses hónap már kiegyenlítésre került és az Elofizeto a kifizetett idotartam lejárta elott kívánja felmondani a szerzodést, Szolgáltató a fennmaradt napok után nem köteles elszámolni. Elofizeto köteles felmondási szándékát minimum 14 nappal elore írásban jelezni a Szolgáltatónak.

7.) Szolgáltató a tárgyhónap 10. napjáig számlát bocsát ki Elofizeto részére a megrendelt szolgáltatásokról. Elofizeto a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határido lejártáig köteles Szolgáltató részére befizetni. Amennyiben az elofizetoi csomaghoz új domain név regisztráció is tartozik, Szolgáltató jogosult a regisztráció folyamatát vagy az újonnan delagált domain nevet felmondani fizetési késedelem esetén.

8.) Amennyiben Elofizeto a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határido lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve.
Amennyiben Elofizeto fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató elozetes felszólítás után korlátozhatja a szolgáltatások körét. Abban az esetben, ha a fizetési késedelem eléri a 30 napot, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Elofizeto szerzodését.

9.) A korlátozás idotartamára Elofizetot díjjóváírás nem illeti meg.
Amennyiben Elofizeto számlatartozása meghaladja az utolsónak kiállított számla kifizetési határidejét, úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások korlátozásán túl akár a számla kiegyenlítéséig felfüggessze szolgáltatásait Elofizetovel szemben.

10.) Amennyiben Szolgáltató a Szerzodésben vállalt minoségi kritériumoknak nem tesz eleget, úgy díjvisszafizetésre köteles. A díjvisszafizetés mértéke óránként 100.- Ft, azonban a díjvisszafizetés mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy havi díjat.

A minoségi kritériumok kizárólag Szolgáltató felügyelete alatt lévo szolgáltatásokra vonatkoznak.

11.) Az ÁSZF késobbi módosításai jelen szerzodésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek.

12.) Jelen szerzodésben nem részletezett kérdésekben, illetve vitás esetekben a Ptk. szabályozásai, valamint a Egri Városi Bíróság illetékes.

13.) Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adja ki.

Állaptunk
Valid CSS! Page Rank